ACTUAL HI/LO
Temperature 10,1 N/A
N/A
10,3
9,6
°C
Humidity 96 97
95
%
Dewpoint 9,5 9,5
9,0
°C
Barometer 1015,3 1020,3
1015,3
mbar
Wind
4 SW
235°
27
7 avg
km/h
Precipitation N/A N/A
0,00
cm/h
cm
Temperature
Inside
19,9 20,7
19,9
°C
Humidity
Inside
49 50
48
%

 

TODAY MONTH YEAR
High Temperature: 10,3
02:55:00
13,7
14/01/2021 13:38:42
13,7
14/01/2021 13:38:42
°C
Low Temperature: 9,6
07:22:31
-3,9
08/01/2021 06:55:00
-3,9
08/01/2021 06:55:00
°C
High Humidity: 97
07:17:13
98
17/01/2021 02:08:21
98
17/01/2021 02:08:21
%
Low Humidity: 95
01:38:53
60
17/01/2021 16:27:51
60
17/01/2021 16:27:51
%
High Dewpoint: 9,5
02:46:55
12,0
16/01/2021 15:50:00
12,0
16/01/2021 15:50:00
°C
Low Dewpoint: 9,0
07:22:31
-5,1
08/01/2021 04:20:00
-5,1
08/01/2021 04:20:00
°C
High Barometer: 1020,3
00:05:00
1031,4
15/01/2021 20:50:00
1031,4
15/01/2021 20:50:00
mbar
Low Barometer: 1015,3
09:35:00
1005,4
01/01/2021 02:30:00
1005,4
01/01/2021 02:30:00
mbar
High Heat Index: N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
°C
Low Wind Chill: 7,2
00:05:58
-5,6
08/01/2021 03:25:00
-5,6
08/01/2021 03:25:00
°C
High Wind Speed: 27
03:19:24
33
14/01/2021 17:26:36
33
14/01/2021 17:26:36
km/h
Ave Wind Speed: 7 4 4 km/h
High Rain Rate: N/A
N/A
0,00
13/01/2021 10:36:00
0,00
13/01/2021 10:36:00
cm/h
Rain Total: 0,00
0,00 0,00 cm
 
INSIDE
High Temperature: 20,7
00:00:10
21,2
05/01/2021 21:00:00
21,2
05/01/2021 21:00:00
°C
Low Temperature: 19,9
06:40:00
18,7
02/01/2021 15:50:00
18,7
02/01/2021 15:50:00
°C
High Humidity: 50
05:04:49
54
17/01/2021 18:41:50
54
17/01/2021 18:41:50
%
Low Humidity: 48
00:00:10
42
08/01/2021 10:50:00
42
08/01/2021 10:50:00
%
temperatures humidity barometer heatchill wind wind direction wind vectors rain